Schooltijden & Vakanties

SCHOOLTIJDENschooltijden

Op OBS Harry Bannink gaan alle groepen op de volgende tijden naar school:

 

Maandag                  8:30 uur – 12:00 uur en 12:30 uur – 14:00 uur

Dinsdag                   8:30 uur – 12:00 uur en 12:30 uur – 14:00 uur

Woensdag                8:30 uur – 12:00 uur en 12:30 uur – 14:00 uur           

Donderdag               8:30 uur – 12:00 uur en 12:30 uur – 14:00 uur

Vrijdag                     8:30 uur – 12:00 uur en 12:30 uur – 14:00 uur  

 

’s Morgens om 8:20 uur gaat de eerste bel, waarna de kinderen naar binnen mogen.
Vanaf die tijd zullen de leerkrachten in de lokalen aanwezig zijn. 
Om 8:30 uur beginnen de lessen. 

Er is een ochtendpauze tussen 10.30 -10.45 uur. 

Alle groepen lunchen ongeveer 15 minuten om 12.15 uur met de eigen leerkracht, in het eigen lokaal. 

Alle kinderen brengen een lunchpakket, eten en drinken, mee. 

Dan volgt een speelpauze van 15 minuten. Na de middagpauze gaan we door tot 14.00 uur.

 

 

VAKANTIES  SCHOOLJAAR 2017-2018

Voorjaarsvakantie      Maandag 26 februari t/m vrijdag 2 maart 2018

Goede Vrijdag           Vrijdag 30 maart 2018  

Tweede Paasdag        Maandag 2 april 2018

Meivakantie               Vrijdag 27 april t/m vrijdag 11 mei 2018

2de Pinksterdag         Maandag 21 mei 2018 

Zomervakantie           Vrijdag 20 juli t/m vrijdag 31 augustus 2018     
                                 Let op; In de ouderkalender staat per abuis tot
                                            en met 4 september 2018. 
                                            Onze excuses hiervoor.   

 

    

Agenda 2017-2018

De vrije dagen voor de groepen 1, 2, 3, 4 en 5  zijn:

vrijdag 26 januari 2018

vrijdag 16 maart 2018

vrijdag 15 juni 2018

vrijdag 20 juli 2018 

 

OVERIGE BELANGRIJKE DATA                                              

Voorleesdagen groep 1&2        24 januari t/m 2 februari 2018

Onderwijsdag                            15 maart 2018

Geluksweek                               19 t/m 23 maart 2018
             

Paaslunch                                  donderdag 29 maart 2018

IEP eindtoets groep 8                De landelijke eindtoets wordt 17 en 18 april 2018 afgenomen.

Afscheidsavond groep 8            De afscheidsavond is dit jaar op  donderdag 12 juli 2017.

                                  Woensdag 18 juli komen de kinderen uit groep 8 op school om afscheid te nemen. 
Zij mogen dáárna gaan genieten van de zomervakantie, dus niet eerder!

 

DATUM:        rapportgesprekken 10 april 2018.

                         eindgesprekken 4 t/m 10 juli 2018.

Studiedagen die u vast kunt noteren zijn:

Woensdag 11 juli 2018