ICT

onze drie d printer 1 Wetenschap, Techniek en ICT worden bij ons op school geintegreerd aangeboden in samenhang met andere vakken zoals aardrijkskunde, taal en rekenen. Tijdens de Cultuurmiddag worden technieklessen gegeven in onze techniekruimte. We hebben een 3d Printer die de kinderen in schooljaar 2016 zelf inelkaar hebben gezet. Met het programma Tinkercad leren de kinderen hoe je een ontwerp kan maken.

We besteden veel aandacht aan  “Programmeren”. Deze lessen worden verzorgd door onze vakleerkracht ICT. We volgen een eigen ontwikkelde leerlijn programmeren.
Programmeren is net als taal en rekenen een heel belangrijke vaardigheid en valt ook al heel jong te leren. We willen de kinderen deze leuke vaardigheid laten ontdekken omdat het belangrijk is voor hun beroepskeuze en toekomst. 

 

Onderdelen van de leerlijn programmeren

Bee- bot

In groep 3 wordt gewerkt met de robot 'Bee-bot (een bij)". De kinderen kunnen de Bee-bot voorprogrammeren met een aantal knoppen bovenop. De kinderen moeten zich goed kunnen oriënteren in de ruimte en vooraf bedenken of de Bee-bot links of rechts moet draaien. De leerlingen leren ook afstanden schatten, tellen, rekenen en problemen oplossen.

 

minecraft-harrybannink

Scratch

Vanaf groep 5 leren de kinderen programmeren via een website: Scratch.mit.edu en via de website Code.org. Scratch is een visuele programmeer omgeving, de kinderen kunnen door middel van blokken een programma in elkaar zetten. De kinderen kunnen animaties maken maar ook spelletjes programmeren. Je kunt het programma inzetten voor zowel jonge als oudere kinderen. 

 

Microbit
De MicroBit is een kleine computer die speciaal ontwikkeld is voor kinderen om te leren programmeren en de mogelijkheden van elektronica te ontdekken.  We hebben  op school 8 Microbits ter beschikking met daarbij honderden LED lampjes, draadjes, weerstanden en diverse sensoren. De kinderen gebruiken hun Chromebook om de Microbit te programmeren.

 

Python

In groep 8 leren de kinderen ook programmeren met een echte programmeertaal, Python. Op de website Codingkids.nl leren de kinderen tekeningen programmeren. Ze gebruiken daarvoor lussen en variabelen.

  

Chromebooks

Vanaf groep 5 krijgen de kinderen een eigen Chromebooks om te gebruiken in de klas. De kinderen oefenen daarop de methode gebonden software zoals rekenen, taal, spelling, aardrijkskunde en geschiedenis.

chromebooks-harrybannink

kwto


Digibord

Geen feed gevonden