ICT

kodekraker-harrybannink

Kinderen van groep 3 t/m 8 krijgen computerlessen. Deze lessen worden op maandag gegeven door Tamara Heskamp/ Marjolein Hagels. Deze leerkracht is op alle drie de scholen van het samenwerkingsverband werkzaam als computerleerkracht. Het doel van de lessen is o.a. om de kinderen vaardigheden aan te leren die nodig zijn voor bijvoorbeeld het maken van een verslag, werkstuk of presentatie. 

 

Vanaf schooljaar 2015-2016 zullen we gaan werken met een doorgaande leerlijn “Programmeren”. Programmeren is net als taal en rekenen een heel belangrijke vaardigheid en valt ook al heel jong te leren. We willen de kinderen deze leuke vaardigheid laten ontdekken omdat het belangrijk is voor hun beroepskeuze en toekomst. Deze leerlijn is een mooi begin van een in 2020 te realiseren leerlijn voor “wetenschap en technologie”. In deze leerlijn zullen dit schooljaar ook 3D printers, Doodle3d, 3d pen, Robotica en Raspberry Pi’s worden opgenomen.

 

Onderdelen van de leerlijn programmeren

Bee- bot

In de groepen 1, 2 en 3 (een bij) wordt gewerkt met de robot 'Bee-bot". De kinderen kunnen de Bee- bot voorprogrammeren met een aantal knoppen bovenop.  De kinderen moeten zich goed kunnen oriënteren in de ruimte en vooraf bedenken of de Bee- bot links of rechts moet draaien. De leerlingen leren ook afstanden schatten, tellen, rekenen en problemen oplossen.

minecraft-harrybannink

Scratch

Vanaf groep 4 leren de kinderen programmeren via een website: Scratch.mit.edu en via de website Code.org. Scratch is een visuele programmeer omgeving, de kinderen kunnen door middel van blokken een programma in elkaar zetten. De kinderen kunnen animaties maken maar ook spelletjes programmeren. Je kunt het programma inzetten voor zowel jonge als oudere kinderen. De kinderen van groep 8 leren bijvoorbeeld hoe je variabelen en lijsten kunt gebruiken in een spel.

Computercraft
In groepen 6, 7 en 8 maken de kinderen ook kennis met de programmeertaal “Lua” in het beroemde spel Minecraft. Lua is geen visuele programmeer taal maar een script taal. In het spel Minecraft hebben we een Mod Computercraft geïnstalleerd. Dat is een modificatie in het spel. De kinderen leren in Computercraft een Turtle (robot) programmeren. De kinderen leren de basisbegrippen van de programmeertaal en leren op een eenvoudige manier een programma te schrijven en fouten op te sporen.

 

Python

In groep 7 en 8 leren de kinderen ook programmeren met een echte programmeertaal, Python. Op de website codingkids.nl leren de kinderen tekeningen programmeren. Ze gebruiken daarvoor lussen en variabelen.

 

kwto

Chromebooks

Sinds schooljaar 2014-2015 hebben we 31 chromebooks om te gebruiken in de klas. De kinderen oefenen daarop de methoide gebonden software zoals rekekene, spelling, aardrijkskunde en geschiedenis.

chromebooks-harrybannink

Digibord

Geen feed gevonden