Ouderbijdrage/schoolreis 

 

 

Geachte ouders/verzorgers van de leerlingen van O.B.S. Harry Bannink.

 6210385 red vrouw portemonnee en geld

Door middel van de activiteitenvergoeding worden veel zaken betaald die buiten
de normale schoolvoorzieningen vallen. Enkele voorbeelden: het Sinterklaas, Kerst- en Paasfeest, soms Carnaval, de jaarlijkse grote activiteit, eten en drinken bij verschillende sporttoernooien, presentjes voor langdurige zieke kinderen, vervoer naar voorstellingen en tentoonstellingen, de aanschaf van spelmateriaal voor de pauze op het plein, verzekering voor uw kind(eren), feestversieringen hal, schaatsen, bloemstukjes maken bij de Intratuin, enz., enz.. 

Kortom teveel om op te noemen!!


U ziet, het geld wordt goed besteed en zorgt er mede voor dat het schoolleven voor uw kind nog prettiger wordt en dat willen we graag zo houden. Daarom is het van belang, dat alle ouders een bijdrage leveren aan deze activiteiten. De activiteitenvergoeding is een gecombineerd systeem.
Eén bedrag voor de activiteiten en de schoolreis samen. 

                         

Groep 1 – 2    €   55.00 per kind

Groep 3 – 7    €   60.00 per kind     
                   

Groep 8          € 160.00 per kind

(de bedragen voor de schoolreis naar Vlieland staan nog niet vast. Zodra wij hier meer over weten krijgt u hierover van ons bericht).                   

Mogelijkheid van betaling in één keer 
U betaalt via bank of giro en wel vóór 1 oktober 2019.

 

 

 

Mogelijkheid van betaling in twee keer 
U betaalt in twee keer via de bank of giro, dan vóór 1 oktober 2019 en
vóór 1 januari 2020
.

 

 

 

Mogelijkheid van betaling in drie keer 
U betaalt
in drie keer via de bank of giro, dan vóór 1 oktober 2019vóór 1 januari 2020 en vóór 15 maart 2020.

 

Nb: wij hebben voor betaling vóór 1 oktober gekozen i.v.m. onze schoolreis  (half september 2019) en de voorbereidingen van  de activiteiten in december waaraan uw kind, na betaling, dan kan deelnemen.

 

 

Als u in twee keer wilt betalen zijn de bedragen als volgt:

 

 

                                                      1 oktober 2019              1 januari 2020

Groep 1 - 2                                     € 27.50                                 € 27.50

Groep 3 - 7                                     € 30.00                                 € 30.00

Groep 8                                           € 80.00                                 € 80.00

 

           

 

 Als u in drie keer wilt betalen zijn de bedragen als volgt:

 

 

                                 1 oktober 2019       1 januari 2020          15 maart 2020

Groep 1 - 2               € 20,00                      € 20,00                         € 15.00

Groep 3 - 7               € 20,00                      € 20,00                         € 20.00

Groep 8                    € 55.00                      € 52.50                         € 52.50

 

U kunt uw bijdrage overmaken naar ons bankrekeningnummer
NL 72 INGB 0000 7264 18 van de ING Enschede onder vermelding van Stichting Ouderraad Harry Bannink: activiteitenvergoeding 2019-2020, naam van uw kind en in welke groep hij of zij zit.

 

Wilt u liever contant betalen (in een keer het hele bedrag of in termijnen) dan is dit natuurlijk ook mogelijk. Voor meer informatie en/of een betalingsregeling kunt u terecht bij onze penningmeester Patricia, juf Alex of juf Annie.

Voor kinderen die gedurende het schooljaar van school gaan, wordt de teveel betaalde activiteitenvergoeding teruggestort op de rekening van de ouders. Dit gaat in overleg met de directeur. 
U moet wel zelf uw bankrekeningnummer aan school doorgeven.

 

Hartelijk dank voor uw medewerking.

Met vriendelijk groet, de MR/HOP.