Ouderbijdrage/schoolreisth 6763431e90b8ffbdac8e034ec4c1bf48 1422952868th 6763431e90b8ffbdac8e034ec4c1bf48 1420747434index

Geachte ouders/verzorgers van de leerlingen van O.B.S. Harry Bannink.

Door middel van de activiteitenvergoeding worden veel zaken betaald die buiten
de normale schoolvoorzieningen vallen. Enkele voorbeelden: het Sinterklaas, Kerst- en Paasfeest, soms Carnaval, de jaarlijkse grote activiteit, eten en drinken bij verschillende sporttoernooien, presentjes voor langdurige zieke kinderen, vervoer naar voorstellingen en tentoonstellingen, de aanschaf van spelmateriaal voor de pauze op het plein, verzekering voor uw kind(eren), feestversieringen hal, schaatsen, bloemstukjes maken bij de Intratuin, enz., enz.. 

Kortom teveel om op te noemen!!U ziet, het geld wordt goed besteed en zorgt er mede voor dat het schoolleven voor uw kind nog prettiger wordt en dat willen we graag zo houden. 

Daarom is het van belang, dat alle ouders een bijdrage leveren aan deze activiteiten. De ouderbijdrage is een gecombineerd systeem. Eén bedrag voor de ouderbijdrage en het schoolreis samen.                              

Groep 1 – 2    €   52.50 per kind

Groep 3 – 7    €   57.50 per kind                        

Groep 8           € 157.50 per kind (de bedragen voor de schoolreis naar Vlieland staan nog niet vast. Zodra wij hier meer over weten krijgt u hierover van ons bericht).                

 

Mogelijkheid van betaling in één keer: U betaalt via bank of giro en wel vóór 10 oktober 2016.

Mogelijkheid van betaling in twee keer: U betaalt in twee keer via de bank of giro, dan
                                                                          vóór 10 oktober 2016 en 
vóór 10 januari 2017.

Mogelijkheid van betaling in drie keer: U betaalt in drie keer via de bank of giro, dan
                                                                        vóór 10 oktober 2016, 
vóór 10 januari 2017
en
                                                                        vóór 1 april 2017.

 

Nb: wij hebben voor betaling vóór 10 oktober gekozen i.v.m. de voorbereidingen van  de activiteiten in december waaraan uw kind, na betaling, dan kan deelnemen.

 

Als u in twee keer wilt betalen zijn de bedragen als volgt: 

                                                      10 oktober 2016              10 januari 2017

Groep 1 - 2                                     € 27.50                                 € 25,00

Groep 3 - 7                                     € 30.00                                 € 27,50

Groep 8                                           € 80.00                                 € 77.50

        

Als u in drie keer wilt betalen zijn de bedragen als volgt:

                                 10 oktober 2016       10 januari 2017          1 april 2017

Groep 1 - 2               € 20,00                    € 20,00                        € 12.50

Groep 3 - 7               € 20,00                    € 20,00                        € 17.50

Groep 8                    € 52.50                    € 52.50                        € 52.50

  

U kunt uw bijdrage overmaken naar ons bankrekeningnummer NL 72 INGB 0000 7264 18

van de ING Enschede onder vermelding van Stichting Ouderraad Harry Bannink:

ouderbijdrage 2016-2017, naam van uw kind en in welke groep hij of zij zit.

Wilt u liever contant betalen (in een keer het hele bedrag of in termijnen) dan is dit natuurlijk ook mogelijk.


Voor meer informatie en/of een betalingsregeling kunt u terecht bij Ihsane (OGR), juf Alex of juf Annie.

Van de kinderen die gedurende het schooljaar van school gaan, wordt de teveel betaalde ouderbijdrage /

schoolreisgeld teruggestort op de rekening van de ouders.

Dit gaat in overleg met de directeur. U moet zelf wel uw bankrekeningnummer aan school doorgeven.

  

Wij danken u voor uw medewerking.

Met vriendelijke groet, 9496af6f4113a17909cde384e23a49d1de OGR.