Nieuwsbrief week 9 2017

clip_image002NIEUWSBRIEF NIEUWSBRIEF NIEUWSBRIEF NIEUWSBRIEF

Week 9, 2 maart 2017

Kijkt u regelmatig even op onze website www.obsharrybannink.nl en

www.consent-enschede.nl.
Hier vindt u nieuws uit de diverse groepen en van de openbare scholen in Enschede.

Natuurlijk ook regelmatig nieuws op https://www.facebook.com/obsharrybannink/

***********************************************************

               BELANGRIJK

GELUKSWEEK 6 – 10 maartclip_image004

Vrijdag 10 maart 2017 schoolfotograaf

ONDERWIJSDAG 28 maart alle leerlingen zijn VRIJ

***********************************************************
Onze kinderraadclip_image006clip_image008clip_image010

Is naar een bijeenkomst om mee te denken over de invulling van speelplekken in de wijk geweest. Na deze bijeenkomst zijn de groepen 5 t/m 8 met verschillende plannen bezig geweest. Deze zijn weer teruggestuurd naar de architect en wij zijn natuurlijk heel benieuwd wat het uiteindelijke resultaat zal zijn.

Schoolfotograafclip_image012
De schoolfotograaf komt op vrijdag 10 maart 2017. Broertjes en zusjes mogen ook op de foto. Dit kan vanaf 8.30 uur.
U kunt ’s morgens vanaf 8.20 uur een nummertje afhalen bij juf Alex.
Er ontstaan zeker wachttijden, maar wij doen ons best om dit in goede banen te leiden. Het is ook een service van ons om alle kinderen van een gezin op de foto te krijgen.

VVE thuis voor groep 1 en 2 clip_image014

Sinds een aantal weken is er een groep ouders die meedoet aan VVE thuis. Zij, en ook hun kinderen, zijn erg enthousiast hierover.

Wat houdt dit in?
U wordt op school geïnformeerd over het thema in een speciale ouderbijeenkomst. Na deze bijeenkomst (van ± anderhalf uur) krijgt u prachtige materialen mee (o.a. leesboekjes en knutselmateriaal). U kunt dit dan thuis met uw kind gebruiken en u mag het materiaal ook houden.
Wilt u mee doen, dan verplicht u zich tot alle gratis ouderbijeenkomsten. Dit zijn er in totaal 8: 5 voor en 3 na de zomervakantie.
Mocht u hier graag gebruik van willen maken, neemt u dan contact op met juf Annie.

De schoolregel van de maand maart is:clip_image016

Rapportenclip_image018
Wilt u a.u.b. de rapporten weer meegeven naar school?

Afspreken met de leerkrachten en op tijd komen clip_image020
Alle kinderen komen door de voordeur naar binnen. ’s Morgens gaat de bel om 8.20 uur. Daarna gaat de deur open en kunnen de leerlingen van groep 1 t/m 8 naar binnen. De lessen beginnen om 8.30 uur! Als de leerlingen na half negen op school komen zijn ze te laat en moeten ze bij juf Alex een briefje halen. Wilt u er a.u.b. voor zorgen dat uw kind(eren) op tijd op school is/zijn?
Als u de leerkracht wilt spreken kunt u natuurlijk altijd een afspraak maken voor na schooltijd!

Ouderbijdrage / aanvraag Stichting Leergeld clip_image022
Alle ouders die vorig schooljaar een vergoeding van de Stichting Leergeld hebben
gekregen voor de schoolreizen en dit jaar hier weer voor in aanmerking willen komen, moeten (elk jaar) zelf opnieuw een aanvraag indienen bij de Stichting Leergeld.
Nadat u een bevestiging van de Stichting Leergeld heeft gekregen kunt u het dossiernummer doorgeven aan juf Alex of juf Annie. Zij zorgen dan voor de declaratie naar de Stichting Leergeld.
Wilt u, i.v.m. de schoolreizen, ervoor zorgen dat wij uiterlijk 25 maart 2017 uw dossiernummer 2017 ontvangen hebben? Wij vragen dan de vergoeding aan zodat deze op tijd binnen is voor uw kind op schoolreis gaat en u het bedrag niet zelf voor hoeft te schieten.

Voor het betalen van de ouderbijdrage voor festiviteiten zoals o.a. Sinterklaas, Kerst en Pasen en voor de schoolreis betaalt u jaarlijks een vastgesteld bedrag. Het is een gecombineerd systeem. Eén bedrag voor de ouderbijdrage en de schoolreis samen.

Binnenkort gaan de eerste groepen op schoolreis en hiervoor moeten wij als school alvast enkele betalingen doen.
Vandaar dat wij aan u vragen deze bijdrage zo snel mogelijk te betalen als u dit nog niet gedaan heeft.

Belangrijke data:clip_image024
Vrijdag 10 maart 2017 schoolfotograaf
Dinsdag 28 maart ONDERWIJSDAG 2017 alle leerlingen zijn VRIJ

Met vriendelijke groeten, het team van obs Harry Bannink