Nieuwsbrief week 6 2017

NIEUWSBRIEF NIEUWSBRIEF NIEUWSBRIEF NIEUWSBRIEFclip_image002

Week 6, 7 februari 2017

Kijkt u regelmatig even op onze website www.obsharrybannink.nl en

www.consent-enschede.nl.
Hier vindt u nieuws uit de diverse groepen en van de openbare scholen in Enschede.

Natuurlijk ook regelmatig nieuws op https://www.facebook.com/obsharrybannink/

***********************************************************

BELANGRIJK

Vrijdag 17 februari is een vrije dag voor de groepen 1, 2, 3 en 4.

De voorjaarsvakantie is dit jaar van maandag 20 t/m vrijdag 24 februari 2017.

***********************************************************

Gezonde Schoolclip_image004
Obs Harry Bannink is een gecertificeerde Gezonde School!
Wij eten veel fruit, drinken zo veel mogelijk water i.p.v. pakjes en bewegen o.a. bij Beweegwijs. Om elke dag op school water te drinken kregen alle leerlingen afgelopen vrijdag een bidon.
Bedankt RABObank en Sportvoeding Webshop.nl.
Hier zijn we erg blij mee!!!!!

Schoolfruit
Op dit moment krijgen alle kinderen bij ons op school elke week minimaal drie keer fruit aangeboden door het Europees Schoolfruitprogramma.

Luizenouders gezocht clip_image006
Ook wij willen de luizen de baas worden en zijn daarom begonnen alle jassen in zakken te stoppen.
Daarnaast zoeken wij dringend naar ouders die ons willen helpen met de luizencontrole op school.
Wij doen dit altijd op de eerste dinsdag van de maand. U kunt zich aanmelden bij juf Alex.

Afspreken met de leerkrachten en op tijd komen clip_image008
Als u de leerkracht wilt spreken kunt u natuurlijk altijd een afspraak maken voor na schooltijd!
Alle kinderen komen door de voordeur naar binnen. ’s Morgens gaat de bel om 8.20 uur en kunnen de leerlingen van groep 1 t/m 8 naar binnen.
Er is dan geen pleinwacht. De lessen beginnen om 8.30 uur! Als de leerlingen na de tweede bel op school komen zijn ze te laat en moeten ze bij juf Alex een briefje halen.
Wilt u er a.u.b. voor zorgen dat uw kind(eren) op tijd op school is/zijn?
Voor de rust in school gaat de buitendeur dicht onder schooltijd.

VVE thuis voor groep 1 en 2 clip_image010
We horen heel vaak dat u graag iets wilt doen voor en met uw kind in huis.
We kunnen u nu iets heel moois aanbieden:

VVE-thuis pakketten.
Dit bevordert een positieve ontwikkeling van uw kind.
Wat houdt dit in?
U wordt op school geïnformeerd over het thema in een speciale ouderbijeenkomst. Na deze bijeenkomst (van anderhalf uur) krijgt u prachtige materialen mee. (o.a. leesboekjes en knutselmateriaal). U kunt dit dan thuis met uw kind gebruiken en u mag het materiaal ook houden.
Mocht u hier graag gebruik van willen maken, neemt u dan contact op met juf Annie.
Wilt u mee doen, dan verplicht u zich tot alle gratis ouderbijeenkomsten. Dit zijn er in totaal 8: 5 voor en 3 na de zomervakantie.
Mocht u graag eerst informatie hierover hebben ..........dat kan ook en wel op woensdag 8 februari om 13.00 uur bij op school.

Aanvraag Stichting Leergeld en tweede termijn betalingclip_image012
Alle ouders die vorig schooljaar een vergoeding van de Stichting Leergeld hebben gekregen voor de schoolreizen en dit jaar hier weer voor in aanmerking willen komen,
moeten (elk jaar) zelf opnieuw een aanvraag indienen bij de Stichting Leergeld.
Nadat u een bevestiging van de Stichting Leergeld heeft gekregen kunt u het dossiernummer doorgeven aan juf Alex of juf Annie. Zij zorgen dan voor de declaratie naar de Stichting Leergeld.
Wilt u, i.v.m. de schoolreizen, ervoor zorgen dat wij uiterlijk 25 maart 2017 uw dossiernummer 2017 ontvangen hebben?
Wij vragen dan de vergoeding aan zodat deze op tijd binnen is voor uw kind op schoolreis gaat en u het bedrag niet zelf voor hoeft te schieten.
Denkt u ook aan de betaling tweede termijn (10 januari 2017) en aan de eigen bijdrage?

De schoolregel van de maand februari is:clip_image014

Met hetzelfde gemak gooi je het afval in de afvalbak!

Ontmoetingsgroep op OBS Harry Bannink
Er is elke maandagmorgen van 8.30 uur tot 10.00 uur een koffieochtend in de school. We drinken een kopje koffie en gaan daarna met elkaar in gesprek over verschillende onderwerpen.


Belangrijke data:clip_image016
Vrijdag 17 februari 2016 – vrije dag voor de groepen 1, 2, 3 en 4
Maandag 29 februari t/m vrijdag 4 maart 2016 voorjaarsvakantie
Dinsdag 28 maart ONDERWIJSDAG 2017 alle leerlingen zijn VRIJ

Met vriendelijke groeten, het team van obs Harry Bannink