De OGR


Ouderraad

De ouderraad is een officiële stichting en is een belangrijke schakel voor de samenwerking
tussen ouders en school.
In de ouderraad zitten ouders en/of verzorgers van kinderen van school en leerkrachten.
De taak van de ouderraad is het meedenken met het team, het helpen bij de organisatie en uitvoering van allerlei activiteiten van de school, zoals het Sinterklaasfeest, het Kerstfeest, Halloween, Pasen, het Suikerfeest, de grote activiteit, carnaval en andere activiteiten.
Tevens beheren zij de ouderbijdrage/schoolreis.
De ouderraad vergadert elke maand.
De vergaderingen zijn openbaar en alle ouders/verzorgers kunnen de vergaderingen bijwonen.
De vergaderdata en notulen hangen op de prikborden bij de entrees van de school.

 

De ouderraad bestaat uit de volgende leden:

Voorzitter:
Chantal Scholte in't Hof (ouder)
 
Overige leden:
Fatima El Ahmadi (ouder)
Ishane Lagmich (ouder)
Harold Busschers (ouder)
Michelle Boer - Pietersen (ouder)
Jannemarij Stam (ouder)
Joyce van Klaveren (ouder)
Inge te Kiefte (leerkracht)
Annie Steenkamp (leerkracht)
Nienke Rikkerink (leerkracht)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ouderraad-bijeenkomsten.
 
Deze bijeenkomsten zijn openbaar.

Bent van plan om de vergaderingen van de MR en/of OR eens bij te wonen, geeft u zich dan vooraf op bij de voorzitters van de MR en/of OR.

 
 

 

  

chantal

fatima

Michelle 2

Chantal Scholte in 't Hof

voorzittter

Fatima El Ahmadi  ouder Michelle Boer - Pietersen ouder
jannemarij

ihsane Harold
  Jannemarij Stam ouder Ishane Lagmich ouder
1ste penningmeester

Harold Busschers ouder

 


 Joyce  

Joyce van Klaveren ouder
2de penningmeester
 
annie steenkamp Inge Nienke
Annie Steenkamp leerkracht Inge te Kiefte leerkracht Nienke Rikkerink leerkracht